Veld van Verbinding

Het interferentie patroon is het resultaat van twee of meer golven die met elkaar interfereren, dit idee wordt gebruikt als metafoor voor de interactie en interferentie van de “energie” van mensen. Wanneer de golven elkaar raken, smelten ze samen in een ​​hypnotiserend geheel en vormen een bijzonder patroon. 

In de installatie kun je in de fysieke ruimte ervaren hoe je zelf golven de wereld in stuurt die op hun beurt weer die van anderen bereiken en nieuwe patronen vormen. 

Door zichtbaar te maken wat jouw effect op je omgeving is, wordt je meer bewust van je eigen invloed op andere mensen en je invloed op de wereld en dan kun je je gaan afvragen: wat wil ik dat mijn impact is?

De bewustwording van jouw impact op de wereld stelt je in staat om in te zien en verantwoordelijkheid te nemen voor je aanwezigheid. Ben je in staat om te reflecteren op wat jouw aanwezigheid betekent voor de mensen om je heen?

Met dank aan:
Mark van de Korput – Creative coder

Expo:
V2_ Testlab & Kunstavond XL

Back to home